A Művészetoktatási Intézmény bemutatkozása

„Ne azt várjuk, hogy a művészet váljon a mi számunkra hozzáférhetővé, hanem mi nyíljunk meg a művészet számára”
Werner Hofman

Az 1990-es évek végén az általános iskolák tananyagtartalma megnövekedett, s ennek következtében a legtöbb helyen kevesebb idő jutott a művészetoktatásra. A gyerekek többsége
viszont igényelte a játékos vizuális ismeretszerzést, a manuális tevékenységet, a teremtés-alkotás lehetőségét, a tánc által átélt örömet.

Az oktatási törvény lehetőséget biztosított arra, hogy a gyermekek iskolarendszerű oktatásban vegyenek részt.

Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programra alapozva a Batthyány Kázmér Általános Iskolában a 2003/04-es tanévtől engedélyezte fenntartónk a tánc, képző- és iparművészet,
szín- és bábjáték tanítását.

A művészeti képzés hamar kialakult jó hírének köszönhetően létszámunk a következő években emelkedett.

A siklósi kistérség iskoláival mindig igyekeztünk jó kapcsolatot fenntartani, 2004-ben 12 érdeklődő iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk ezeknek a számunkra
engedélyezett művészeti ágaknak a bevezetésére. Ezzel gyakorlatilag megelőztük a kistérségi együttműködések szorgalmazására hozott rendelkezéseket.

Évente közös továbbképzéseket tartunk, a tanév végén közös bemutatót szervezünk az iskolákkal siklósi várudvarba és a kultúrházba. A „kínálatgazdagság” és az oktatási rendelkezések miatt az elmúlt években a vidéki tanulók létszáma megnőtt intézményünkben. Fenntartónk kezdeményezésére 2007 júniusában Siklós város oktatási intézményeit összevonták egy közös igazgatású közoktatási intézménnyé, amelyben a művészetoktatás külön intézményegységként jelent meg. Neve: Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Feladataink és céljaink az összevonást követően sem változtak - a kiválóra minősített intézmény továbbra is élen járjon a művészeti képzésben, a tehetséggondozásban, s a maga sajátos eszközeivel érzelmi és esztétikai neveléssel - járuljon hozzá egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Tanulóink a művészeti ágak révén fedezzék fel a világot, önmaguk képességeit, szeressék a művészetet, kapjanak lehetőséget a művészi önkifejezésre. Az SKI Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kezdetektől fogva feladatának tekintette a többi tagintézménnyel való szoros együttműködést, a közösség kulturális életének fellendítését, kiállítások, tánctáborok szervezését, alkotó közösségek, együttesek létrehozását. Mindehhez lehetőséget biztosított az a tény, hogy tanáraink nagy része alkotóművészként is tevékenykedik.

Iskolánk tanulói aktív részesei a város mindennapjainak és ünnepeinek. Néptáncos és moderntáncos csoportjaink rendszeres fellépői kulturális programoknak, rendezvényeknek.