Lőrincze Lajos V. könyvtári állománygyarapítási pályázat 2015 februárjában

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola könyvtára a TINTA Könyvkiadó Lőrincze Lajos V. könyvtári állománygyarapítási pályázatán keresztül az alábbi kiadványokat szerezte be 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A pályázati támogatás összege: 16405,- Ft
2 db Nyelvi készségfejlesztő munkafüzetek:
-    Keresztnevek
-    Szókincsbővítő munkafüzet
-    Szólások és közmondások
-    Szövegértési feladatok
2 db Magyar értelmező szótár diákoknak
6 db Kis magyar tájszótár
1 db Bölcs tanácsok: 4000 közmondás, szólás a Czuczor-Fogarasi-szótárból
1 db Szabó Dénes: Magyar nyelvemlékek
1 db Etimológiai szótár: Magyar szavak és toldalékok eredete