Rendkívüli felvételi eljárás

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a következőkben felsorolt osztályokra: általános tagozat, emelt óraszámú angol nyelv, emelt óraszámú német nyelv, emelt óraszámú informatika.

A felsorolt osztályokba jelentkezni személyesen az iskolában lehet a titkárságon (7800 Siklós, Gyűdi út 2.).

Az érdeklődők Mikola Jánosné igazgatót kereshetik. Tel.: 72/496-417 vagy 0630/650-9402.

1. Általános gimnáziumi osztály (01)

A gimnáziumi általános tagozatot azoknak a nyolcadik osztályos diákoknak kínáljuk, akik normál tantervű, nem emelt óraszámú képzésben kívánnak továbbtanulni. A képzésben résztvevők angol, német, orosz vagy latin nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két felsőbb évfolyamon – az érettségi vizsgára való felkészülés keretében – magasabb óraszámban tanulják. A tagozat lehetőséget kínál arra, hogy diákjaink tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon a gimnáziumi tantervben szereplő tárgyak közül fakultációt válasszanak, és így sikeres érettségit tegyenek, ezzel is növelve esélyeiket arra, hogy tanulmányaikat felsőfokú intézményben, vagy érettségire épülő szakképzés keretein belül folytathassák. Számos szakma tanulásának előfeltétele az érettségi vizsga megléte, pl. fogtechnikus, fényképész, kozmetikus.

2. Emelt óraszámú angol osztály (02)

Az emelt óraszámú angol tagozat indításával egy már jól bevált képzési formát biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik a rendes gimnáziumi tanterv elvégzésén felül szeretnék minél hatékonyabban elsajátítani az angol nyelvet, valamint szívesen megismerkednének a brit és az amerikai kultúrával.
Az utóbbi években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink közül szinte mindenki az ország különböző egyetemein folytatja tanulmányait. Tanulóink többek között műszaki, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt, amit nagyban elősegített, hogy sikeres nyelvvizsgáikra pluszpontokat kaptak. Az angol tagozaton 18-an szereztek középfokú nyelvvizsgát, akik közül hatan német nyelvből is sikeres középfokú vizsgát tettek, továbbá három tanuló kitűnő érettségi vizsgával fejezte be középiskolai tanulmányait.
Célunk továbbra is az, hogy diákjaink a négy évfolyam elvégzése során középfokú nyelvvizsgát szerezzenek angol nyelvből (ECL, TELC, Origó), valamint hogy egy általuk választott tárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, hiszen ezek az új felsőoktatási törvény szerint elengedhetetlen feltételei lesznek a diákok felsőfokú intézményekben való továbbtanulásának.

3. Emelt óraszámú német osztály (03)

Az emelt óraszámú német tagozat indításával egy 2006 óta sikeresen működő képzési formát biztosítunk minden olyan diáknak, akiknek célkitűzései között szerepel a német nyelv elsajátítása, a rendes gimnáziumi tanterv sikeres elvégzése, valamint a főiskolai/egyetemi szintű továbbhaladás.
Az előző években nyelvi tagozaton érettségizett tanulóink felsőfokú intézményekbe való bekerüléséhez nagymértékben hozzájárult az, hogy 18-an német középfokú nyelvvizsgát tettek, s ezzel pluszpontokat szereztek. Közülük hatan angol nyelvből is sikeres középfokú vizsgát tettek, ezzel is növelve továbbtanulási esélyeiket.  Az elmúlt években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink - többek között - közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt.
Az emelt óraszámú német nyelvi képzésben részt vevő diákokat arra ösztönözzük, hogy a négy évfolyam elvégzése során német nyelvből sikeres középfokú (ECL, TELC, Origó) nyelvvizsgát szerezzenek, valamint hogy legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Diákjaink felsőoktatásba kerülésének esélyét nagyban növeli, hogy az egyetemi képzésre jelentkezőknek – az egyetem által meghatározott tárgy(ak)ból – emelt szintű érettségit vizsgát tesznek, valamint hogy középfokú nyelvvizsgával rendelkezznek.
A felvételi követelmény: minimum 4,2-es általános iskolai átlag (bővebb információ az átlagszámításáról lent olvasható).

4. Emelt óraszámú informatika osztály (04)

Az emelt óraszámú informatika oktatásnak intézményünkben 15 éves hagyománya van, az első csoport 1999-ben indult. A képzés célja a diákok emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítése, illetve a jeles érettségi vizsgával ECDL bizonyítvány megszerzésének a lehetősége. Továbbá fontos feladat a különböző informatika versenyekre (alkalmazói, programozói) történő felkészítés.
Az emelt óraszámú informatikát tanuló diákok olyan informatika tudásra tesznek szert, melyet nagyon jól tudnak hasznosítani továbbtanulásuk esetén, függetlenül attól, hogy milyen szakon tanulnak tovább. Hisszük, hogy az emelt óraszámú informatika osztályban végzettek az itt megszerzett  tudásukat munkájukban is hasznosítani tudják, végezzenek bármilyen értelmiségi munkát.