A 2015/16. tanévben induló osztályok

Az SKI Táncsics Mihály Gimnázium és az SKI Szakiskola a 2015/2016-os tanévben az alábbi osztályok indítását tervezi.

Gimnáziumunk középfokú beiskolázási tanulmányi területei a 2015/2016-os tanévben:

1. Általános gimnáziumi osztály (01)

A gimnáziumi általános tagozatot azoknak a nyolcadik osztályos diákoknak kínáljuk, akik normál tantervű, nem emelt óraszámú képzésben kívánnak továbbtanulni. A képzésben résztvevők angol, német, orosz vagy latin nyelvet tanulhatnak, melyek közül az egyiket a két felsőbb évfolyamon – az érettségi vizsgára való felkészülés keretében – magasabb óraszámban tanulják. A tagozat lehetőséget kínál arra, hogy diákjaink tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon a gimnáziumi tantervben szereplő tárgyak közül fakultációt válasszanak, és így sikeres érettségit tegyenek, ezzel is növelve esélyeiket arra, hogy tanulmányaikat felsőfokú intézményben, vagy érettségire épülő szakképzés keretein belül folytathassák. Számos szakma tanulásának előfeltétele az érettségi vizsga megléte, pl. fogtechnikus, fényképész, kozmetikus.

A képzés főbb jellemzői:

    4 évfolyamos képzés
    általános kerettantervre épülő
    angol, német, orosz, latin nyelv
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján

 

2. Emelt óraszámú angol osztály (02)

Az emelt óraszámú angol tagozat indításával egy már jól bevált képzési formát biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik a rendes gimnáziumi tanterv elvégzésén felül szeretnék minél hatékonyabban elsajátítani az angol nyelvet, valamint szívesen megismerkednének a brit és az amerikai kultúrával.
Az utóbbi években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink közül szinte mindenki az ország különböző egyetemein folytatja tanulmányait. Tanulóink többek között műszaki, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt, amit nagyban elősegített, hogy sikeres nyelvvizsgáikra pluszpontokat kaptak. Az angol tagozaton 18-an szereztek középfokú nyelvvizsgát, akik közül hatan német nyelvből is sikeres középfokú vizsgát tettek, továbbá három tanuló kitűnő érettségi vizsgával fejezte be középiskolai tanulmányait.
Célunk továbbra is az, hogy diákjaink a négy évfolyam elvégzése során középfokú nyelvvizsgát szerezzenek angol nyelvből (ECL, TELC, Origó), valamint hogy egy általuk választott tárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, hiszen ezek az új felsőoktatási törvény szerint elengedhetetlen feltételei lesznek a diákok felsőfokú intézményekben való továbbtanulásának.

A képzés főbb jellemzői:

    4 évfolyamos képzés
    általános kerettantervre épülő
    angol emelt óraszám és német, orosz, latin nyelv alap óra
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján

 

3. Emelt óraszámú német osztály (03)

Az emelt óraszámú német tagozat indításával egy 2006 óta sikeresen működő képzési formát biztosítunk minden olyan diáknak, akiknek célkitűzései között szerepel a német nyelv elsajátítása, a rendes gimnáziumi tanterv sikeres elvégzése, valamint a főiskolai/egyetemi szintű továbbhaladás.
Az előző években nyelvi tagozaton érettségizett tanulóink felsőfokú intézményekbe való bekerüléséhez nagymértékben hozzájárult az, hogy 18-an német középfokú nyelvvizsgát tettek, s ezzel pluszpontokat szereztek. Közülük hatan angol nyelvből is sikeres középfokú vizsgát tettek, ezzel is növelve továbbtanulási esélyeiket.  Az elmúlt években a nyelvi tagozatos osztályban végzett diákjaink - többek között - közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint jogi karokra nyertek felvételt.
Az emelt óraszámú német nyelvi képzésben részt vevő diákokat arra ösztönözzük, hogy a négy évfolyam elvégzése során német nyelvből sikeres középfokú (ECL, TELC, Origó) nyelvvizsgát szerezzenek, valamint hogy legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Diákjaink felsőoktatásba kerülésének esélyét nagyban növeli, hogy az egyetemi képzésre jelentkezőknek – az egyetem által meghatározott tárgy(ak)ból – emelt szintű érettségit vizsgát tesznek, valamint hogy középfokú nyelvvizsgával rendelkezznek.
A felvételi követelmény: minimum 4,2-es általános iskolai átlag (bővebb információ az átlagszámításáról lent olvasható).

A képzés főbb jellemzői:

    4 évfolyamos képzés
    általános kerettantervre épülő
    angol, orosz, latin alap óra és német nyelv emelt óraszám
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján

 

4. Emelt óraszámú informatika osztály (04)

Az emelt óraszámú informatikaoktatás intézményünkben mára 15 éves hagyománnyal rendelkezik. A nálunk tanuló diákok négy éven keresztül heti 4 órában tanulják az informatika tantárgyat. A diákok a tanulmányaik során megtanulják az informatika elméleti alapjait, az irodai programok használatát, illetve a programozási ismereteket az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően.

A képzett, nyelveket (angol, német!!!) beszélő informatikusra nagy kereslet van és lesz a jövőben is. Néhány link ennek a ténynek a megerősítésére:

http://www.profession.hu/allasok/it-fejlesztes-programozas/1,10

http://www.bama.hu/baranya/gazdasag/uj-telephelyet-nyitott-az-it-services-pecsen-574484

Kezdd nálunk a sikerhez vezető tanulmányaidat!

A képzés főbb jellemzői:

    4 évfolyamos képzés
    általános kerettantervre épülő
    angol, orosz, német, latin nyelv
    emelt óraszámú informatika
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján

 

5. Emelt óraszámú humán osztály (05)

Tagozatunkra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik fogékonyak az irodalom, történelem és a művészetek iránt, szívesen olvasnak, jobban meg szeretnék érteni az őket körülvevő világot. Továbbtanulási terveikben a jogi, bölcsész, az államigazgatási pályák szerepelnek, vagy érdeklődnek a tanári, tanítói, óvodapedagógiai szakirányok iránt.Célunk, hogy szövegmagyarázó művek, történelmi dokumentumok segítségével az ide jelentkező diákok alaposan megismerjék nemzeti hagyományainkat, a magyar és az egyetemes történelem eseményeit összekapcsoló történések magyarázatát.
Az irodalmi művekről szóló különböző, gyakran egymásnak is ellentmondó kritikák, elemzések szövegének értő tanulmányozásával, a szövegtannal kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazásával olyan szövegalkotási- és értési képességek kibontakoztatására törekszünk, melyek segítségével az érettségi követelményeknek emelt szinten is eleget tudnak tenni a diákok.
A művek többoldalú megközelítésnek megismertetésével elérjük annak felismerését, hogy mindenmegértésnek több, a befogadó személyiségtől is függő feltétele van. Komplex tudás átadására vállalkozunk, ehhez pedig kiemelten fontosnak tartjuk a művészeti tárgyak, illetve a latin nyelv magas színvonalú oktatását is.
Az iskolai és városi rendezvényeken lehetőséget kapnak diákjaink arra, hogy vers- és prózamondói tehetségüket, színpadi képességeiket kibontakoztathassák. Tervezünk közös színházlátogatásokat, melyek során belekóstolhatnak nemcsak a színpadon zajló munkába, hanem a színpad mögötti előkészületi tevékenységekbe is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A képzés főbb jellemzői:

    4 évfolyamos képzés
    általános kerettantervre épülő
    angol, orosz, német, latin nyelv
    emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom és történelem
    mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók bejutása biztosított
    felvétel a tanulmányi eredmények alapján

 

WP 20141111 003