Szakmai gyakorlat Bielefeldben

Még augusztusi kánikula volt, amikor elindultunk. A vonatút a nemzetközi gyors késése miatt a tervezettnél tovább, majdnem egy napig tartott. Az SKI Szakiskola diákjaival három hétre utaztunk Bielefeldbe. Számukra ez a három hét nem nyaralás volt, mégis életük egyik meghatározó momentuma lett.

 

Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja Leonardo da Vinci mobilitás alprogram keretében nyerte el iskolánk "Szakmai alapképzésben részt vevő tanulók gya­korlata Németországban" című projektje a támogatást és szervezhettük meg az utat. (A programot Magyarországon a Tempus Közalapítvány gondozza.)

A jelentkezők alapos felkészítésen vettek részt, ami szakmai, idegen nyelvi, kulturális és lélektani részekből állt. Közülük választottuk ki a tíz szerencsés kiutazót. Öt bolti eladót: Geczó Grétát, Lehőcz Nikolettet, Szeibert Szimonettát, Szűcs Barbarát és Klieber Zsa­nettet. Ők a 12/1. osztály tanulói. Öt pincért: Batik Bettinát, Kuti Évát, Nyúl Bálintot (13/2. osztály), valamint Borsos Balázst és Zsebe Ildikót (11/2. osztály)

Bielefeldben a kötelező gyakorlatuk egy részét teljesítették, napi 6 órában dolgoztak, hetente öt napot. A bolti eladók a Lechtermann-Pollmeier pékség három üzletében, a pincérek a Wernings Weinstube, Hotel Oldentruper Hof és a Büscher’s éttermekben. A három hét alatt két alkalommal vettek részt a szakmájukat oktató német szakiskola ta­nítási óráin. A pincérek Bielefeldben a Carl Severing Berufskolleg végzős pincér osztályá­ban, az eladók Herfordban a Wilhelm normann Berufskolleg végzős pékáru eladó osztá­lyában.

A támogatás lehetővé tette, hogy a teljes kint tartózkodásukat finanszírozni tudtuk. Ebbe beletartoztak a szabad idős programok is. Megnéztük Bielefeld nevezetességeit: várukat, a Sparrenburgot, voltunk a Dr Oetker Welt múzeumban, ahol megismerkedtünk a bielefeldi alapítású világcég múltjával és jelenével, sétáltunk az óvárosban, utaztunk a Sparrenmobillal, megnéztük az állatkertet.  

Egész napos kirándulást tettünk Kölnbe, itt a híres dómot tekintettük meg, kincstárával, altemplomával és tornyával együtt. (A toronyba 530 lépcsőfokon lehet feljutni!) A másik szakmai jellegű múzeum a Csokoládémúzeum volt. Itt megismerkedhettünk a csokoládé­gyártás teljes folyamatával. Két gyártósoron mutatták be két termék elkészítését élőben. A csokoládé-szökőkútból kóstolót kaptunk a cég finomságaiból. A Rajna partján és a sé­táló utcában sétálva ízelítőt kaptunk a város atmoszférájából.

A hétvégéken a pihenés mellett ismerkedtünk a várossal az éppen megrendezésre kerülő programokon. Megnéztük a város gyereknapi rendezvényét a Wackelpeter Festet. Érde­kes volt számunkra a Mitternacht Shopping, amikor a belváros üzleteinek nagy része éj­félig volt nyitva. Egyik vasárnap délután pedig elmentünk az Oldentruper Hofba tekézni. A szálloda és étterem vezetője kedves meghívására töltöttünk ott egy élmény teli dél­utánt.

Az út legfontosabb része mégiscsak a gyakorlat volt. A munkahelyeken nagyon kedve­sen, barátságosan fogadták tanulóinkat. Igyekeztek segíteni őket és áthidalni a nyelvi akadályokat. Leendő eladóink és pincéreink számára fontos tapasztalat volt megismer­kedni egy másik ország munkakultúrájával, egy másik nép mentalitásával, szokásaival és fejleszteni német nyelvtudásukat. A harmadik hét végén minden munkahely dicsérte a magyar tanulókat. A nyelvi nehézségek ellenére tisztességgel helyt álltak, öregbítve ezzel iskolánk, városunk és országunk hírnevét.     

Az utat a résztvevők nem ajándékba kapták. Megdolgoztak érte a felkészítésen és a házi vizsgán. A gyakorlat ideje alatt munkanaplót kellett vezetni az elvégzett tevékenységről és beadni a hazaérkezés után. A projekt keretében munkanapló írási versenyt is hirdettünk szakmánként, aminek az eredményét hamarosan nyilvánosságra hozzuk. A résztvevőknek be kellett számolni egy adatbázison keresztül a gyakorlatról. Részvételük igazolásaként Europass Mobilitási Tanúsítványt kaptak, mely a későbbi munkavállalásnál referenciaként szolgál. A szakiskolai osztályokban élménybeszámolót tartottak, riport keretében meséltek a Tenkes Rádióban, a Dél-Baranya TV-ben és a Siklós újságban tapasztalataikról, élményeikről.